تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3799
  
بی بی سی رسانه ای در بند یا آزاد و مستقل؟
   

در حال بارگزاری...

بی بی سی رسانه ای در بند یا آزاد و مستقل؟

14:32  1397/02/16  

به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات و رسانه به بررسی بخشی از عملکرد بی بی سی فارسی پرداخته ایم، رسانه ای که مدعی حقیقت گویی و بی طرفی در خبر رسانی است.


نظر دهید
مطالب مرتبط