تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3804
09:22  1397/02/19  

ترامپ چند تا دروغ گفته است

ترامپترامپ

چرا هیچکس مانعش نمی شود؟

برني سندرز سناتور مستقل ايالت ورمونت در توييتي نوشت ترامپ تاکنون بيش از سه هزار بار دروغ گفته است.ترامپ از آغاز فعاليتش به عنوان رييس جمهور آمريکا تاکنون بيش از سه هزار بار دروغ گفته است با اين حال جمهوريخواهان علاقه اي به دروغگو خطاب کردن وي ندارند.

نظر دهید
مطالب مرتبط