تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3816
  
آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است
   

در حال بارگزاری...

آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است

08:40  1397/02/22  

آزادی مطبوعات و رسانه یکی از موضوعاتی است که کشورهای اروپایی و آمریکا مدعی آن هستند. اما واقعیت آن است که در این کشورها نیز آزادی حد و مرز دارد و زمانی که موضوع امنیتی و بر ضد اهداف بخش حاکم باشد با آنها برخورد می کنند.

نظر دهید
مطالب مرتبط