تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3878
  
از تخیل بی بی سی تا واقعیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس
   

در حال بارگزاری...

از تخیل بی بی سی تا واقعیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس

16:30  1397/03/13  

در روزهای گذشته انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس باعث اعتراض های گسترده مسلمانان شد که نوعی شکست بی بی سی در این ماجرا محسوب می شود.


نظر دهید
مطالب مرتبط