تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3885
  
اپوزسیون ایران هر سال آشفته تر از پارسال
   

در حال بارگزاری...

اپوزسیون ایران هر سال آشفته تر از پارسال

12:44  1397/03/29  

به کارنامه ی اپوزسیون ایران علی الخصوص طیف سلطنت طلب آن در سال 96  که نگاهی بیندازیم نه تنها چنگی به دل نمی زند که بسیار آشفته تر از سال های قبل هم به نظر می رسد.


نظر دهید
مطالب مرتبط