تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3887
09:08  1397/03/17  

آمریکا یک تهدید جهانی

آمریکاآمریکا

38 کشور جهان، آمریکا را تهدیدی بین المللی می دانند.

بزرگترین افت در رتبه بندی سیاست ایالات متحده آمریکا متعلق به همپیمانان قدیمی این کشور یعنی آلمان، کانادا و مکزیک می باشد.به گزارش اسپوتنیک به نقل از تحقیقات انجام شده توسط Pew Research، رفتار ایالات متحده در عرصه بین المللی از دیدگاه ساکنان 38 کشور جهان به عنوان تهدید تلقی می شود. بر اساس نتایج این نظرسنجی جامعه شناختی، سیاست های واشنگتن به طور فزاینده ای خطرناک است.بیش از 39 درصد از پاسخ دهندگان، نفوذ آمریکا را تهدید اصلی برای کشور خود می دانند. ژاپن و جمهوری کره، به ترتیب به میزان 62 و 70 درصد مخالف سیاست های آمریکا هستند.تنها 30 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، سیاست آمریکا را تهدید نمی دانند. همان زمان، بیشترین افت در سیاست آمریکا از سوی متحدان آمریکا — آلمان، کانادا و مکزیک می باشد.

نظر دهید
مطالب مرتبط