تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3894
  
نامه ای برای لیلا; رضا این روزها حالش خیلی خوب است
   

در حال بارگزاری...

نامه ای برای لیلا; رضا این روزها حالش خیلی خوب است

15:12  1397/03/20  

لیلا پهلوی کوچکترین فرزند محمدرضا پهلوی از همسر سومش فرح دیبا بود. دختری که از همه دیرتر آمد و از همه زودتر هم رفت.

خانواده پهلوی علت مرگش را افسردگی ناشی از غم فراق پدر اعلام کردند، دلیلی که کمی غیر منطقی به نظر می رسید زیرا شاه ایران 21 سال پیش از دنیا رفته بود و اگر قرار بود کسی از غم فراقش بمیرد باید در همان روزها یا نهایتا یکی دوسال پس از مرگش این اتفاق می افتاد و نه 21 سال بعد.
نظر دهید
مطالب مرتبط