تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3903
09:38  1397/03/24  

وزیر خارجه آلمان: اعتماد اروپا به آمریکا در حال فروپاشی است

وزیروزیر

وزیر خارجه آلمان می گوید، اعتماد قدیمی اروپا به آمریکا در حال فروپاشی است.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از گزارش تلویزیون آسوشیتدپرس، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در پاسخ به راهبرد اول آمریکای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: بر اثر بحران های جدید، آن اعتماد قدیمی اروپا به آمریکا در حال فروریختن است و دهه ها اتحاد دو طرف به خاطر یک ضرب آهنگ توییتری زیر سئوال می رود.وی افزود: برای مدت زمان زیادی، آمریکا قدرت پیشرو برای ملتهای آزاد بود. طی هفتاد سال گذشته، آنها (آمریکایی ها) برای دستیابی به آزادی، رفاه و امنیت در اروپا از خود ایستادگی نشان دادند و از آنها حمایت کردند. ظرف چند روز گذشته اعلام کردم که ما به تصمیمات اخیر آمریکا با اقدامات متقابل به گونه ای متناسب پاسخ خواهیم داد. امروز، پاسخ مشترک ما به راهبرد اول آمریکا باید اروپای متحد باشد. ما به یک مشارکت جدید متوازن با آمریکا نیاز داریم؛ مشارکتی که در آن بر همکاری متوازن در قالب ارزشها و منافع دو طرف تمرکز شده باشد.وی خاطر نشان کرد: اگر وزنمان را در اتحادیه افزایش دهیم، شریکمان (آمریکا) پاپس می کشد و در جایی که آمریکا در حال گذر از خطوط قرمز است، یک موازنه متکی به خود از نوع اروپایی را شکل می دهیم. آری! ما چنین شرایطی را طی روزها و هفته های گذشته شاهد بوده ایم؛ آنهم زمانی که دولت آمریکا به طور تهاجمی، ارزشها و منافعمان را زیر سئوال می برد و بر همین اساس باید در آینده، قاطعیت بیشتری از خود نشان دهیم. وی تاکید کرد: پاسخ اروپا به راهبرد اول آمریکا ی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اروپای متحد است. او تصریح کرد: اتحادیه اروپا باید برای یک مشارکت متوازن با آمریکا تلاش کند.هایکو ماس گفت: این به معنای کار کردن در حد امکان با واشنگتن، پرکردن خلاء ناشی از عقب نشینی آمریکا و نیز به عقب راندن این کشور در جایی است که از خطوط قرمز عبور می کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط