تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3906
23:50  1397/03/25  

حضور طرفداران تیم های حاضر در جام جهانی در میدان سرخ مسکو

حضورحضور

هواداران تیم های حاضر در جام جهانی با حضور در خیابان های مسکو از تیم کشور خود حمایت می کنند.

نظر دهید
مطالب مرتبط