تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3954
20:06  1397/04/13  

زنان فلسطینی در راهپیمایی بازگشت

زنانزنان

هزاران زن فلسطینی روز گذشته با برگزاری راهپیمایی " زنان فلسطینی به سمت بازگشت و شکستن محاصره" ، بر حق بازگشت به سرزمین‌های اشغالی و شکستن محاصره نوار غزه تاکید کردند.

نظر دهید
مطالب مرتبط