تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4015
10:12  1397/04/28  

جانسون: انگلیس در برزخ فلاکت‌بار قرار دارد

جانسون:جانسون:

وزیر مستعفی امورخارجه انگلیس در نطق استعفای خود، با انتقاد از سیاست‌های «ترزا مِی» او را به‌عنوان نخست‌وزیری بی‌کفایت موردانتقاد قرارداد وگفت: وضعیت کشور یک 'برزخ فلاکت‌بار' است.

بر اساس یک سنت قدیمی، به وزیران مستعفی فرصت یک سخنرانی و وداع در پارلمان داده می‌شود. در ادامه همین سنت، بوریس جانسون که ده روز پیش استعفای خود را به نخست‌وزیر تقدیم کرده بود، امروز در مجلس عوام سخنانی ایراد کرد.وی در این سخنرانی به انتقاد از مواضع جدید نخست‌وزیر در مورد برگزیت پرداخت و ازجمله از پرداخت 40 میلیارد پوند هزینه یا غرامت خروج از اتحادیه اروپا، پذیرفتن فصل الخطاب بودن دادگاه اتحادیه اروپا، باقی ماندن در نظام مقررات تجاری آن و از همه مهم‌تر، از سیاسی شدن موضوع مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی انتقاد کرد.جانسون در نطق استعفای خود از 'غبار غیرضروری تردید' که بر 18 ماه گذشته سایه افکنده است سخن گفت و پیشنهاد چکرز را طرحی دانست که انگلیس را وارد 'برزخی فلاکت‌بار' کرده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط