تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4019
16:12  1397/04/28  

شهری چادری برای کودکان مهاجر در تگزاس

شهریشهری

کودکان مهاجری که مظنون به عبور غیر قانونی از مرز بودند، در بازداشتگاه های چادری در نزدیکی مرز مکزیک در تگزاس زندانی شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط