تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4030
19:15  1397/04/31  

ذوب سلاح های توقیف شده در آمریکا‎

ذوبذوب

در کالیفرنیای آمریکا سلاح های توقیف شده و کشف شده در جریان تحقیقات جنایی ذوب می شوند تا ضمن تبدیل به میلگرد در ساخت پل ها و بزرگراه ها مورد استفاده قرار گیرند.

نظر دهید
مطالب مرتبط