تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4031
19:53  1397/04/31  

خسارات طوفان در آیوای آمریکا

خساراتخسارات

وقوع چند طوفان در ایالت آیوای آمریکا موجب زخمی شدن حداقل ۱۷ نفر، تخریب منازل مسکونی و قطع برق هزاران خانه شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط