تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4032
20:03  1397/04/31  

تخلیه ۲ روستای محاصره شده توسط تکفیری ها

تخلیهتخلیه

اهالی دو روستا در شمال شرق سوریه که چندین سال تحت محاصره تکفیری ها قرار داشتند در چارچوب توافق انجام شده بین دولت سوریه و مخالفان تخلیه شدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط