تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4038
19:18  1397/05/01  

گروگان گیری در آمریکا‎

گروگانگروگان

در جریان حادثه گروگان گیری در لس آنجلس آمریکا یک نفر کشته شد. گروگان گیر پس از ۳ ساعت خود را تسلیم پلیس کرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط