تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4039
19:51  1397/05/01  

آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا

آتشآتش

ده ها آتشنشان در تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی گسترده در جنگل ملی استانیسلائوس این ایالت هستند.
نظر دهید
مطالب مرتبط