تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4046
20:32  1397/05/03  

جشنواره مجسمه های زنده در بلژیک

جشنوارهجشنواره

بزرگترین جشنواره مجسمه های زنده اروپا این روزها در شهر کوچکی در بلژیک در حال برگزاری است.
نظر دهید
مطالب مرتبط