تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4047
20:50  1397/05/03  

خشکسالی در استرالیا

خشکسالیخشکسالی

کشاورزان و دامداران در غرب نیو ساوث ولز استرالیا به دلیل کاهش بارندگی با شدیدترین خشکسالی ۱۰۰ سال اخیر دست و پنجه نرم می کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط