تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4053
18:13  1397/05/04  

انفجار انتحاری در شهر کویته پاکستان

انفجارانفجار

همزمان با برگزاری انتخابات سراسری، یک بمبگذار انتحاری در شهر کویته پاکستان در بیرون از یک بیمارستان خود را منفجر کرد و موجب کشته شدن ده ها غیرنظامی شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط