تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4068
13:42  1397/05/08  

آزادسازی قنیطره‎

آزادسازیآزادسازی

نیروهای ارتش سوریه موفق شدند شهر قنیطره را از دست گروه های مخالف مسلح پس بگیرند و پرچم این کشور را مجددا در این شهر به اهتزاز درآورند.
نظر دهید
مطالب مرتبط