تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4070
14:02  1397/05/08  

آزادی مبارز فلسطینی از زندان اسرائیل‎

آزادیآزادی

عهد تمیمی، دختر مبارز فلسطینی که به دلیل سیلی زدن به یک سرباز صهیونیست زندانی شده بود، پس از ۸ ماه آزاد شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط