تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4071
14:08  1397/05/08  

تصاویر منتخب حیات وحش هفته‎

تصاویرتصاویر

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب حیات وحش که طی هفته گذشته از نقاط مختلف جهان گرفته شده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط