تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4075
23:32  1397/05/10  

انتخابات در زیمبابوه‎

انتخاباتانتخابات

مردم زیمبابوه در اولین انتخابات بعد از برکناری رابرت موگابه شرکت کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط