تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4076
23:52  1397/05/10  

بازگرداندن کودکان مهاجران به آغوش خانواده ها‎

بازگرداندنبازگرداندن

دولت ترامپ تحت فشار افکار عمومی ناگزیر شد بیش از ۲۵۰۰ کودک را که به دلیل تلاش برای عبور از مرز آمریکا از خانواده هایشان جدا کرده بود را به آغوش خانواده هایشان باز گرداند.


نظر دهید
مطالب مرتبط