تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4078
00:11  1397/05/11  

سیل در هند

سیلسیل

بارش باران های موسمی در دهلی نو، موجب بالا آمدن آب رودخانه یامونا و وقوع سیل شده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط