تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4079
  
از پشت دیوار بیمارستان قاهره تا اتاق شخصی رضا پهلوی
   

در حال بارگزاری...

از پشت دیوار بیمارستان قاهره تا اتاق شخصی رضا پهلوی

17:40  1397/05/11  

انصاری نوه خاله فرح (به روایتی پسر خاله فرح) یکی از نزدیکترین افراد به این خاندان بود، او به تازگی در مصاحبه با رسانه های مختلف، خاطراتی از این خاندان بازگو می کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط