تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4083
20:46  1397/05/13  

بهترین کتابخانه های جهان

بهترینبهترین

ماسیمو لیستری، عکاس ایتالیایی، با سفر به نقاط مختلف جهان، تصاویری از قدیمی ترین و زیباترین کتابخانه های جهان به ثبت رسانده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط