تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4084
20:53  1397/05/13  

انتقال تانک های قدیمی ارتش لبنان به زیر آب

انتقالانتقال

فعالان محیط زیست لبنانی ۱۰ تانک و خودروی زرهی قدیمی را در دریای مدیترانه زیر آب برده اند و می گویند این کار موجب جلب غواصان و ایجاد یک زیست بوم جدید برای جانداران زیر دریا می شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط