تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4090
20:56  1397/05/16  

تظاهرات ضد دولتی در پورتلند آمریکا

تظاهراتتظاهرات

تظاهرات ضد دولتی مخالفان ترامپ وفاشیست با دخالت راست های افراطی طرفدار ترامپ و نیروهای ضد شورش به خشونت کشیده شد.

نظر دهید
مطالب مرتبط