تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4091
21:05  1397/05/16  

مسابقات ارتش های جهان - جوشکاری زیر آب

مسابقاتمسابقات

رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته جوشکاری زیر آب ، در نوشهر به پایان رسید.
نظر دهید
مطالب مرتبط