تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4092
21:14  1397/05/16  

زندگی زیر سایه جنگ

زندگیزندگی

مردم یمن به مردمانی شجاع، صبور، قانع، پرتلاش معروف هستند. نه فقط در این چند سال جنگ و تجاوز سعودی‌ها، اصلاً سبک زندگی مردم یمن با قناعت و مقاومت پیوند دارد. ملتی رنج‌کشیده  که توان مقابله اجتماعی با پدیده شوم جنگ و تجاوز را به دست آورده است. آنها با خونسردی کامل، مسئولیت‌های شهری را تقسیم کرده‌اند و در سایه جنگ و در غیاب ثبات سیاسی، خودشان زندگی را در شهرهای مختلف برای خود راحت می‌کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط