تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4094
23:41  1397/05/16  

موج گرما در نقاط مختلف جهان‎

موجموج

در حالی که موج بی سابقه گرما بسیاری از کشورهای جهان را فرا گرفته است، انسان ها و حتی حیوانات به دنبال راه هایی برای خلاصی از گرما می گردند.

نظر دهید
مطالب مرتبط