تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4100
  
علت فارسی بلد نبودن وارثان خاندان پهلوی
   

در حال بارگزاری...

علت فارسی بلد نبودن وارثان خاندان پهلوی

10:32  1397/05/17  

برخی اپوزیسیون به عدم تسلط دختران رضا پهلوی به زبان فارسی انتقاد داشتند و آنرا دلیل کاهش مقبولیت اپوزسیون در داخل ایران می دانند.


نظر دهید
مطالب مرتبط