تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4107
19:40  1397/05/18  

بناهای متروکه در روسیه

بناهایبناهای

در این گزارش سفری داریم به مناطق مختلف کشور پهناور روسیه و نگاهی می اندازیم به بناها و تجهیزات متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی که سال هاست بدون استفاده رها شده اند.


نظر دهید
مطالب مرتبط