تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4108
19:50  1397/05/18  

حضور پناهجویان در بوسنی

حضورحضور

پناهجویانی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند، به دلیل بسته شدن مرزهای اروپا، ماه هاست که در کمپ های موقت واقع در مرز بوسنی و کرواسی در شرایط بدی به سر می برند.

نظر دهید
مطالب مرتبط