تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4118
18:39  1397/05/21  

کودکان سرباز سودان جنوبی‎

کودکانکودکان

کودکان سربازی که در جریان جنگ داخلی خونین سودان جنوبی توسط گروه های مسلح تربیت شده بودند، در مراسمی نمادین که به منظور توانبخشی آنها تدارک دیده شده بود، از گذشته تاریک خود رها شدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط