تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4121
19:02  1397/05/21  

خیابان خوابی به دلیل گرما در چین‎

خیابانخیابان

گرمای شدید هوا موجب شده تا شهروندان شانگهای این شب ها به جای خانه هایشان شب را در خیابان ها و پیاده روها بخوابند.

نظر دهید
مطالب مرتبط