تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4122
19:08  1397/05/21  

جشنواره بالون در بریستول انگلیس‎

جشنوارهجشنواره

در این گزارش نگاهی داریم به جشنواره بین المللی بالون ها در بریستول در جنوب غرب انگلیس.

نظر دهید
مطالب مرتبط