تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4123
19:14  1397/05/21  

سفر پاپ به رم‎

سفرسفر

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان با سفر به رم در جشنواره جوانان این شهر شرکت کرد.

نظر دهید
مطالب مرتبط