تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4127
10:50  1397/05/22  

آماده باش به تیم پزشکی مخصوص ملک سلمان

آمادهآماده

مجتهد فعال معروف سعودی فاش کرد تیم پزشکی مخصوص ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه ۸۲ ساله عربستان سعودی به وضعیت آماده باش در آمده است.

این فعال سعودی در یک توئیت ضمن اشاره به آماده باش ناگهانی تیم پزشکی مخصوص ملک سلمان پادشاه عربستان، نوشت: این در حالی است که معلوم نیست آیا این آماده باش از روی احتیاط انجام شده است یا در راستای درمان پادشاه قرار دارد.وی یادآور شد، اینکه ملک سلمان بتواند در مراسم استقبال از هیئت های حجاج شرکت کند یا خیر جای تردید دارد و البته در خاندان حاکم صحبت هایی فراتر از این موضوع شنیده می شود.ملک سلمان در سال 2015 به جای برادر ناتنی خود ملک عبدالله بن عبدالعزیز به تخت پادشاهی سعودی رسید.

نظر دهید
مطالب مرتبط