تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4154
17:00  1397/05/28  

ادامه عملیات امداد در جنوای ایتالیا‎

ادامهادامه

عملیات امداد و نجات برای بیرون کشیدن زنده ماندگان احتمالی از زیر آوارهای پل حادثه دیده در جنوای ایتالیا ادامه دارد.

نظر دهید
مطالب مرتبط