تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4158
17:37  1397/05/28  

درگذشت دبیر کل اسبق سازمان ملل‎

درگذشتدرگذشت

کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

نظر دهید
مطالب مرتبط