تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4174
20:29  1397/06/04  

ایستگاه های متروی ازبکستان‎

ایستگاهایستگاه

تابستان امسال برای اولین بار ممنوعیت عکاسی از ایستگاه های متروی تاشکند، پایتخت ازبکستان برداشته شده است. در این گزارش نگاهی داریم به اولین تصاویر ثبت شده از این ایستگاه ها.

نظر دهید
مطالب مرتبط