تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4175
22:42  1397/06/04  

وزن کشی حیوانات باغ وحش لندن‎

وزنوزن

مسئولان باغ وحش لندن هر سال حیوانات ساکن این باغ وحش را وزن کشی می کنند.

نظر دهید
مطالب مرتبط