تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4176
22:51  1397/06/04  

خانه های فقرا و ثروتمندان

خانهخانه

جانی میلر، عکاس مستندساز تصاویری هوایی ازشهرهای مختلف در کشورهای کنیا، مکزیک، تانزانیا، هند، آمریکا و آفریقای جنوبی گرفته که تفاوت میان خانه های فقرا و ثروتمندان را به خوبی به تصویر می کشد.

نظر دهید
مطالب مرتبط