تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4179
23:21  1397/06/04  

نجات پناهجویان از آبهای مالت

نجاتنجات

دولت مالت به یک کشتی نجات خصوصی حامل ۱۴۱ پناهجوی نجات یافته از دریا، اجازه پهلو گیری در این جزیره را داد.

نظر دهید
مطالب مرتبط