تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4180
23:27  1397/06/04  

مبارزه با باندهای مواد مخدر در برزیل

مبارزهمبارزه

نیروهای ارتش برزیل این هفته در عملیاتی گسترده در سطح محلات فقیر نشین ریودوژانیرو، اقدام به سرکوب باندهای تجارت مواد مخدر کردند.

نظر دهید
مطالب مرتبط