تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4190
14:17  1397/06/10  

کارتون/ پسر خاله فرح: خاندان پهلوی خسیس هستند

کارتون/کارتون/

پسر خاله فرح از افراد نزدیک و مشاور مالی و سیاسی محمدرضا پهلوی و رضا پهلوی در مصاحبه ای گفت خساست از صفات خاندان پهلوی بود!
نظر دهید
مطالب مرتبط