تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4196
18:56  1397/06/11  

کار و تفریح مردم کره شمالی‎

کارکار

در این گزارش تصاویری می بینیم از کار و تفریح مردم کره شمالی

نظر دهید
مطالب مرتبط